PRIVACYVERKLARING
  
1. Deze verklaring is van :   

Alles-zie Security en Traffic.  www.alles-zie .nl   

2. PRIVACY   

1: Alles-zie neemt privacy serieus.  
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze  website, van onze diensten
en ook omdat u deze  gegevens zelf aan ons verstrekt op div manieren.   

2: Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons heeft  verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. 
Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van  welke persoonsgegevens, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan 
en geeft ook zo duidelijk aan waarom wij deze verzamelen.   

3:  In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is   Alles-zie in deze een zogenaamde verantwoordelijke.                  

 3. PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN   

De persoonsgegevens, die we van u verwerken zijn: 
- Voor en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- IP-adres 
- Bedrijfsgegevens 
- Locatiegegevens 
- Gegevens over uw activiteiten op onze website  
- Internetbrowser en apparaat type     


  
4. WAAROM EN HOE LANG   

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende  doelen: 

1: U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is. 
2:  U te informeren over onze diensten of andere. 
Alles-zie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om  de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.   

5. DELEN VAN GEGEVENS   

Alles-zie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt  deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van  onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een  wettelijke verplichting.   

6. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK   

1: Cookies:  Alles-zie gebruikt alleen technische en functionele cookies.  En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw  privacy. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de  technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en  onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

2:  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser  zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.   

7. INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN   

1: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te  corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht  om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken 
of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door  alles-zie.   

2: U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot  intrekking van uw toestemming of bezwaar
op de  verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar  info@alles-zie.nl. We reageren zo snel mogelijk.     

8 KLACHTEN   

Alles-zie wilt u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om  een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de  Autoriteit Persoonsgegevens.    

9 GEGEVENSBEVEILIGING   

Alles-zie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd  zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact  op met Alles-zie. Info@alles-zie.nl  


© Copyright 2017 - alles-zie.nl